e-beslut

Automatisk beräkning

av assistanstimmar

Prova utan kostnad

1 månad 0 kr

Telefonkontakt


010 - 20 700 70


e-beslut


 

Förkortar handläggningstiden


 

Beräkning av assistanstimmar är en process standardiserad i lagstiftning. Utförandet av beräkningen genomförs ofta manuellt och är mycket tidskrävande.

 

Genom att kombinera lagstadgad metod med modern teknik kan den matematiska metoden automatiseras. Det manuella arbetet med beräkning och efterkontroll kan därmed strykas och biståndshandläggarens tid kan istället läggas på andra uppgifter.  

 

De bedömda hjälpbehoven matas in i web-applikationen och resultatet är ett garanterat korrekt beslutsunderlag.

 

Genom historik kan varje ärende överses och justeras i efterhand vid förnyad bedömning.

SNABBT, ENKELT OCH BILLIGT!

Det här halverar vår handläggningstid!

Ta med dit du går!

 

 

Beräkningsverktyget är webbaserat och kompatibelt med de flesta webläsare. Det gör att du kan arbeta utan att vara bunden av en viss plats eller dator. 

 

I dagsläget stöds förutom datorer också läsplattor med pekskärm oavsett om de brukar Android, Windows eller IOS. 

 

Ett användarnamn och lösenord krävs.

 

Vänligen kontakta oss för att erhålla login utan kostnad.

e-beslut i samarbete med

Juristbyrån Ekered & Co

Telefon

010 - 20 700 70